ซื้อครบ 490บาท ส่งฟรีทั่วไทย

 

ปลอดภัย 100%

 

คืนสินค้าฟรีภายใน 14 วัน

ตรวจสอบสถานะจัดส่ง

รอบจัดส่งวันที่ 2017-03-20


รายชื่อ รหัสไปรษณีย์ เลขที่คำสั่งซื้อ EMS
กันณพงศ์ กุลโรจพาณิช****** 60110 600130280 TDGMMSL021700321
กัลยกร ไชยบุรินท****** 10900 600130242 TDGMMSL021701019
กุลยา ประชา****** 11130 600130195 ER733545322TH
คุณกานต์นรี วิชาธร****** 40000 600130225 ER733545282TH
คุณพิชา คล้ายสิง****** 10400 600130188 TDGMMSL021701000
คุณสด บุญปล****** 10540 600129997 TDGMMSL021701036
คุณานนต์ วาสิก****** 82000 600130176 TDGMMSL021700289
คุณเสาวนีย์ เลิศสุทธิวง****** 11120 600130251 TDGMMSL021700280
ชัชวดี อุชุปาละนัน****** 10400 600130346 TDGMMSL021701001
ทวีพร ทอง****** 10900 600130244 TDGMMSL021700313
ทิพวรรณ ดวงตาสวรร****** 10100 600130167 TDGMMSL021701038
นางสาววันเพ็ญ ต่อเพ****** 10600 600130194 รับสินค้าเอง
นางสาววันเพ็ญ ต่อเพ****** 10600 600130197 รับสินค้าเอง
นายหฤทธิ์ ณ สงข****** 73170 600130330 TDGMMSL021700312
บุญส่ง รู้ข****** 10240 600130142 ER733545279TH
ปาริฉัตร ศิริวร****** 50000 600130352 TDGMMSL021700323
พรเทพ ตันติธีรวิทย์ (ผู้จัดการฝ่ายบุค****** 21140 600130316 TDGMMSL021701010
พิมลวิทย์ หอมสุวร****** 10500 600130201 TDGMMSL021700251
พิมลวิทย์ หอมสุวร****** 10500 600130209 TDGMMSL021701030
ภัทรชนินทร เฟื่องฟู (โรงผลิตน้ำดื่มสมาย****** 77000 600130304 TDGMMSL021700322
มงคล ภู่วนิชย์ บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำก****** 40000 600130300 TDGMMSL021701008
ราวิน เข็มเง****** 10310 600130109 ER733545367TH
ศุภเชษฐ์ พูลศักด****** 18110 600130074 ER733545375TH
ส.ต.อ.หญิง ชลาลัย เกียรติกำ****** 10210 600130343 TDGMMSL021700311
สมจิตร ศิริอังก****** 11120 600130208 TDGMMSL021700303
สันติ กสิพัน****** 13000 600130174 er733545336th
สุริยา คมกล****** 21130 600130296 TDGMMSL021701009
อนงค์นาฎ จำปา****** 10310 600130155 TDGMMSL021701037
อุสาศรี ศรีประ****** 70130 600130210 TDGMMSL021700304
เอกลักษณ์ ขมิ้นท****** 73000 600129730 TDGMMSL021701018
เพิ่มในรายการสนใจเรียบร้อยแล้ว