ซื้อครบ 490บาท ส่งฟรีทั่วไทย

 

ปลอดภัย 100%

 

คืนสินค้าฟรีภายใน 14 วัน

ตรวจสอบสถานะจัดส่ง

รอบจัดส่งวันที่ 2017-04-05


รายชื่อ รหัสไปรษณีย์ เลขที่คำสั่งซื้อ EMS
กนกวรีย์ ขำ****** 10400 600131104 TDGMMSL031701469
กัณฐิกา ชูนุ****** 92210 600131152 TDGMMSL031701474
กิตติยา ลาภบุญเรื****** 46230 600131146 TDGMMSL031701464
คชาภรณ์ ณ ลำป****** 10120 600131122 TDGMMSL031701473
คุณ อุ๊บอิ****** 10900 600131132 TDGMMSL011701144
คุณกิติพรรณ์ มีม****** 24000 600131079 TDGMMSL031700006
คุณทองม้วน พิสัยพัน****** 43120 600131012 TDGMMSL031700015
คุณเยาวมาลญ์ แพรท****** 12130 600131131 TDGMMSL031701472
ชวพร ลาภท****** 10270 600131133 TDGMMSL031701466
ชุณีปา แตงต****** 65000 600131064 TDGMMSL031701467
ญาธิกา ดีอุดมจันท****** 10800 600131129 รับสินค้าเอง
ณมน ธนดลปิติธา****** 74000 600130996 TDGMMSL031700018
ธิดารัตน์ อินทวง****** 70130 600131058 TDGMMSL031700026
นางสาวนุชนาฎ. กองช****** 48000 600131066 TDGMMSL031701465
นายถิรวุฒิ ศรีษะนาร****** 40120 600131110 TDGMMSL031700024
นายถิรวุฒิ ศรีษะนาร****** 40120 600131115 TDGMMSL031700007
นิธิวัฒน์ แซ่ก****** 10110 600131155 รับสินค้าเอง
ปรียาพร หวังเจร****** 10250 600131125 รับสินค้าเอง
ปิยะณัฐ สา****** 47120 600131153 TDGMMSL031700017
พงษ์ชัย คำภี****** 58110 600131062 TDGMMSL031700008
พชธกร บุริบรร****** 10250 600131176 TDGMMSL031700016
พัฒน์ภัทร มาลัยมาต****** 10260 600129915 รับสินค้าเอง
พิลพรรดา สลัก****** 12120 600131060 TDGMMSL031700027
ภริดา บัวคงหน****** 83120 600131080 TDGMMSL031701463
รุ่งบุษบัน ไชยชา****** 45000 600131046 TDGMMSL031701471
วราภรณ์ เพิ่มพงศ์อา****** 76000 600131022 TDGMMSL011701148
วศวัจน์ ภูมิภัทรา****** 12130 600131135 TDGMMSL011701147
วิยะดา ประภาส****** 32000 600131072 TDGMMSL031701462
ศักดิ์ชัย อกผ****** 10900 600130869 TDGMMSL031700025
ศิโรรัตน์ สุวรรณสุข****** 10220 600131173 TDGMMSL031701461
ศุภางค์ หมื่นจิ****** 30000 600131099 TDGMMSL031701470
สุนิษา บุญร****** 11140 600130943 TDGMMSL011701146
อรพรรณ พรฤก****** 12000 600131141 TDGMMSL011701145
อรวรรณ พลับช****** 65000 600131119 TDGMMSL031701460
อรอุมาวัน สม****** 10230 600131097 TDGMMSL031701459
อังสุมา ทองท****** 10520 600131102 TDGMMSL031701468
อัญชลิกา มะลิซ้****** 10230 600131151 TDGMMSL031701475
อำนวย สุวรรณก****** 51110 600131063 TDGMMSL031700009
เยาวลักษณ์ โตท****** 24140 600131144 TDGMMSL031701476
เสาวนีย์ ศุขสม****** 10400 600131109 TDGMMSL031701477
เพิ่มในรายการสนใจเรียบร้อยแล้ว