ซื้อครบ 490บาท ส่งฟรีทั่วไทย

 

ปลอดภัย 100%

 

คืนสินค้าฟรีภายใน 14 วัน

Box Set ภาพยนตร์ คิดถึงวิทยา

วางจำหน่าย: 2014-07-10

หมด

DVD 799.00 บาท
จำนวน

Box Set ภาพยนตร์ คิดถึงวิทยา ประกอบไปด้วย
• Box Set มีเลข Run Number บนกล่อง
• DVD จำนวน 2 แผ่น
• สมุดไดอารี่ 1 เล่ม (มีผูกยางจริง)
• ภาพวาดครูแอน + รูปครูแอน (ที่ลูกศิษย์เป็นคนวาด)
• หลักฐานการตามหาคนที่คิดถึง 4 ใบ (ใบสมัครงานครูสอง 2 ใบ + ทรานสคริปต์ครูสอง 1 ใบ + ประกาศนียบัตรครูสอง 1 ใบ)
Box Set DVD 2 disc
Audio Format : Thai 2.0 / Thai 5.1 / เสียงบรรยำยภำพ (Audio Description)
Subtitles: คำบรรยำยภำษำกลำง/คำบรรยำยทดแทนกำรได้ยิน
Disc 1
• MV ไม่ต่ำงกัน
• MV ไม่ต่ำงกัน..(Ver.คิดถึงไม่ต่ำงกัน)
• ตัวอย่ำงภำพยนตร์
• โรงเรียนกลำงน้ำมีอยู่จริง
• โรงเรียนที่โรแมนติกที่สุดในโลก
Disc 2
• เกือบจะได้..คิดถึง (Deleted Scenes)
• บันทึกลับ ถทว. (VDO Commentary)
• รวมเรื่อง "คิด(ไม่)ถึง" จำก ร.ร.บ้ำนแก่งวิทยำ สำขำเรือนแพ
• VTR ขอ"คิดถึง"ให้ถึง 80ล้ำน
• VTR คิดถึง 100ล้ำน สำนฝัน"โรงเรียนเรือนแพ"
• "สวัสดีครับครูแอน" "สวัสดีค่ะครูสอง" (Workshop)
• กว่ำจะเป็น "คิดถึงวิทยำ" (Behind The Scene)
• ห้องสมุด..ควำมคิดถึง (Photo Gallary)
• คิดถึงแก๊งค์ปลำ (Easter Eggs)
เพิ่มในรายการสนใจเรียบร้อยแล้ว